Bilmeniz Gerekenler

 • Home
 • Bilmeniz Gerekenler

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
● 18 yaşını doldurmuş olmak.
● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 1. Özel güvenlik kimlik kartı:Bu kart çalışmaya başladığınızda mevzuat gereğince yetkilerinizi kullanmak için çalışma yerinizde yakanızda taşımanız zorunlu olan kimlik kartınızdır, bu kartı almak için Eğitim kurumundan sertifikanızı aldıktan sonra gerekli olan diğer evraklarla Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunacaksınız.
 2. Dilekçe :Bu belge bulunduğunuz ilin emniyet/jandarma (evrakınızı hangi makama verecekseniz uygun olan) makamlara hitaben yazılacak, içeriği silahlı/silahsız eğitim aldığınızı ve eklerinde gereken evrakların listesi yazılı bir belge olup imzalamanız gerekiyor.
 3. Güvenlik Sorş.ve Arşiv Araştırma Formu :Bu belge sizinle ilgili bilgilerle iki nüsha olarak tanzim edilecek. Daha sonra iki surete de fotoğrafınızı yapıştırarak imzalamanız gerekiyor.
 4. Yerleşim belgesi :Nüfus Md.lüklerinden ücretsiz alınabilir (TÜİK).
 5. Nüfus cüzdan sureti :sıradaki belgeyle birlikte muhtardan almanız zaman kazandırır. Muhtarınızın tanzim etmesi ve onaylaması gerekir.
 6. Ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz :Kimlik harcı diye de tanımlanan ve 2019 yılı için 737,00 TL olarak açıklanan ve adresindeki harç ve veraset işlemleri için belirlenmiş vergi dairesine (Türkocağı Cd. 1401. Sk. No: 5 Balgat), küçük şehirlerde valiliğin içindeki maliye veznesine “özel güvenlik” için olduğunu belirterek ücreti yatırdıktan sonra alacağınız dekontu belgelerinize eklemeniz gerekiyor. Ankara’da Türkocağı Caddesi 1401. Sk. No:5 Balgat adresinde bulunan Harçlar Verasetler Vergi Dairesine yatırılabilir.
 7. Sağlık raporu :Silahlılar için tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu gerekmektedir. Başvurduğunuz hastanenin döner sermayesine ücreti yatırıldıktan sonra alınacak heyet raporu kağıdı ile ilgili polikliniklere ve heyete onaylatılması gerekiyor. Silahsızlarda ise 5 doktor imzalı olacak şekilde poliklinik raporu yeterlidir. Sağlık raporu “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, silahlılar için ayrıca “Ateşli Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” ibareli ve asıl suret olması gerekiyor. Ayrıca rapor için başvururken yanınıza 2 Adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanınızı almayı unutmayınız.
 8. Adli sicil belgesi :Adliyeden, adli sicil belgesini isterken noktalı yere ”Özel güvenlik” için olduğu belirtilerek istenmesi gerekiyor.
 9. Diploma fotokopisi :Eğitim durumunuzu ispatlayan, kurs merkezinize kayıt olurken fotokopisini verdiğiniz (silahsızlarda lise tastiknamesi de olabilir) belgenin onaylı hali isteniyor. Mezun olduğunuz şehirden başvuruyorsanız diplomanız/tastiknameniz hangisi varsa onun fotokopisi ile kendi okulunuza gidip “Aslı Gibidir” diye onaylatmanız gerekiyor.Eğer başka şehirden müracaat ediyorsanız noter onayı gerekli. Daha önceden herhangi bir nedenle diplomanızı notere onaylattıysanız onun fotokopisi de geçerli olur.
 10. Özel güvenlik temel eğitim sertifikası :Kurs merkeziniz tarafından tanzim edildikten ve ilgili vali yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra aslını alıp diğer belgelerinize eklemeniz gerekiyor.
 • Yazılı sınav için adaylar kendilerine bildirilen sınav merkezlerinde, belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
 • Adayların gireceği sınav merkezleri, sınavdan önce belli olacaktır.
 • Sınava ucu açık iki kurşun kalem, uygun silgi ve kalemtıraşla gitmek gereklidir.
 • Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması, adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
 • Sınavlar “a” ve “b” diye adlandırılan, aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı, iki ayrı soru kitabında toplanmıştır. Yan yana oturan adaylara “a” ve “b” soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonunda toplanacaktır.
 • Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 • Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.
 • Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.
 • Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az altmış olması şartı aranır.
 • Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.
 • Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır. Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
 • Silah bilgisi için yapılacak sınavlar en az iki gün sürecektir.
 • Adaylara hangi gün poligonda olmaları gerektiği duyurulacaktır.
 • Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150, atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 sorudan en az 60 puan almak zorunludur. Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az 60 olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun, aksi halde başarısız olunacaktır.
 • Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanmaktadır.
 • Sınav ücretleri TEMEL¬YENİLEME sınavına girecekler kursiyerler için geçerlidir.
 • Sınav Ücreti Sınava girecek kursiyerin adına, TC Kimlik, Ad Soyad yazılı olacak şekilde yatırılması gerekir.
 • Sınav ücretini kursiyer kendisi yatırmak zorunda değildir, kursiyer bilgileri ile başka biri tarafından da ücret yatırılabilir.
 • SINAVA SİLAHSIZ GİRECEKLER BANKA ADI VE HESAP NO :
  Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA – GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına
  IBAN : TR – 32 0001 2009 3850 0044 0000 07 – 70 TL yatacak (sınav harcı)
 • SINAVA SİLAH FARKI GİRECEKLER BANKA ADI VE HESAP NO :
  Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA – GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına
  IBAN : TR – 32 0001 2009 3850 0044 0000 07 nolu hesabına 90 TL (sınav harcı)
 • SINAVA SİLAHLI GİRECEKLER BANKA ADI VE HESAP NO :
  Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası ANKARA – GÖLBAŞI Şubesi’ndeki hesabına
  IBAN : TR – 32 0001 2009 3850 0044 0000 07 nolu hesabına 100 TL (sınav harcı)

BAŞKENT_1 GÜVENLİK
EĞİTİM KURUMUMUZDAN

Silahlı-silahsız TEMEL ve yenileme sertifikası almak isteyenlere
UYGUN FİYAT, isteğe bağlı taksit, ücretsiz eğitim seti,
GÜNDÜZ-Akşam Haftasonu Eğitim,
SERTİFİKADAN Sonra İş İmkanı,
GÜVENLİKLE İLGİLİ HER TÜRLÜ
SORUNLARINIZIN
ÇÖZÜMÜ İÇİN
BİZİ ARAYINIZ.

İLETİŞİM
ADRES: Kızılay Mah. Menekşe-1 Sok. Nergiz Apt.
B Blok No:10/12 TR06420 KIZILAY – ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: +90 312 229 00 84
GSM-1: +90 544 396 32 92
GSM-2: +90 535 222 71 86

WhatsApp Destek
WhatsApp Destek
Merhabalar
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Hemen Ara